7/10/2010

Komsas: Istana Menanti karya Abdul Latip Talib

Berdasarkan novel Istana Menati yang telah anda kaji di tingkatan 1, huraikan peleraian cerita dalam novel tersebut. [10 markah]

6/17/2009

Karangan berdasarkan bahan rangsanganPerhatikan gambar berikut dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang penggunaan internet dalam dalam kalangan masyarakat Malaysia. Panjang huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Karangan berformat berita

Tulis karangan dibawah. Panjang karangan anda hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan.

Sebagai wartawan, anda diminta menulis berita tragedi kebakaran yang berlaku di sebuah pekan kecil.

1/20/2009

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

Lihat gambar berikut dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kaedah belajar yang berkesan. Panjang huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.